Hài Trường Giang

Hài Trường Giang tuyển chọn và tổng hợp tất cả các video clip tiểu phẩm và phim hài mới nhất do Trường Giang tham gia diễn suất bao gồm Hài Trường Giang 2015, 2016 và những năm trước đó
Các nghệ sĩ hài nổi tiếng: Hoài Linh, Chí Tài, Trường Giang, Vân Sơn, Việt Hương, Cát Phượng, Trấn Thành, Nhật Cường, Xuân Bắc, Xuân Hinh, Công Lý, …