Truyện cười : Cười ra nước mắt

Ba nhà thầu tham dự đấu thầu sửa lại cảng SG .

Người Thái lan sau khi đo đạc, tính toán kỹ rùi nói :

  •  Tôi cần 9 triệu do-la , 4 triệu mua vật liệu , 4 triệu trả công thợ , 1 triệu cho tôi .

Người Trung quốc sau khi đo đạc cũng nói lun :

  • Tôi cần 6,5 triệu do-la , 3 triệu cho vật liệu , 3 triệu trả công thợ , 0,5 triệu cho tôi .

Ngưởi Việt nam chỉ ngồi rung đùi , buông thõng:

  • 26.5 triệu do-la !!!

Người giao thầu kêu lênh :

  • Sao đắt thế ?? thậm chí anh chưa đo đạc gì cả !!

Người Việt Nam : – Bé mồm thôi ,tôi 10 triệu , anh 10 triệu , còn 6,5 triệu mướn thằng TQ làm trọn gói

Cuối cùng Việt Nam trúng thầu. 

Bình loạn

bình loạn