Truyên cười: Tiền nước nào có giá nhất

Hai ông bạn nói chuyện với nhau:
– Đố ông, trên thế giới đồng tiền nước nào có giá nhất?

– Đồng euro.
– Không đúng.
– Dollar Mỹ. – Sai luôn.
– Vậy đồng tiền nước nào?
– Đồng tiền Việt Nam chứ còn đâu nữa!
– Đâu, nói thử coi!
– Nghe nè: 1km cáp quang mua những 13.000USD, nhưng bà con bán đồng nát chỉ có 7.000 đồng VN vậy tiền VN ăn đứt tiền USD chứ còn gì! 

Bình loạn

bình loạn