Anh em

Một bà danh giá mời thầy thuốc thú y đến chữa bệnh cho con mèo cái của bà bị ốm. Bác sĩ thú y khám cho con mèo và bảo bà chủ rằng con mèo có thai.

– Vô lý – Bà chủ nói – Nó không hề gần một con mèo đực nào cả.

Ðúng lúc ấy một con mèo to đi vào phòng.

– Thế con này thì sao? – Bác sĩ hỏi.

– Ông đừng nghĩ bậy – Bà chủ nói – Ðó là anh của nó. 

Bình loạn

bình loạn