Ngựa non

- Trong các loài động vật sau đây loài nào được nuôi trong nhà?A. CọpB. BeoC. NgựaD. ChóTí giơ tay:- Chó ạ.Bo giơ tay:- Ngựa ạ.Thầy giáo hỏi:- Sao em lại trả lời là ngựa?- Dạ thưa thầy vì nhà em không có cọp, beo, chó và em hay nghe mẹ em kêu các chị em là mấy con ngựa non nên em chọn ngựa.- !!!!!

  • đặt xôi chè cúng thôi nôi đầy tháng