Ngựa non

– Trong các loài động vật sau đây loài nào được nuôi trong nhà?
A. Cọp
B. Beo
C. Ngựa
D. Chó
Tí giơ tay:
– Chó ạ.
Bo giơ tay:
– Ngựa ạ.
Thầy giáo hỏi:
– Sao em lại trả lời là ngựa?
– Dạ thưa thầy vì nhà em không có cọp, beo, chó và em hay nghe mẹ em kêu các chị em là mấy con ngựa non nên em chọn ngựa.
– !!!!!

Bình loạn

bình loạn