Ngựa non

– Trong các loài động vật sau đây loài nào được nuôi trong nhà?A. CọpB. BeoC. NgựaD. ChóTí giơ tay:– Chó ạ.Bo giơ tay:– Ngựa ạ.Thầy giáo hỏi:– Sao em lại trả lời là ngựa?– Dạ thưa thầy vì nhà em không có cọp, beo, chó và em hay nghe mẹ em kêu các chị em là mấy con ngựa non nên em chọn ngựa.– !!!!!

  • đặt xôi chè cúng thôi nôi đầy tháng