Truyện cười: Mất rồi

Một người sắp đi chơi xa, dặn con:

Ở nhà có ai hỏi thì nói bố đi chơi vắng nhé!

Sợ con mải chơi quên mất, nên cẩn thận lấy bút viết vào giấy, rồi bảo:
Có ai hỏi thì con đưa cái giấy này.

Con cầm giấy bỏ vào túi áo cả ngày chẳng thấy ai đến hỏi. Tối đến, sẵn có ngọn đèn nó lấy giấy ra coi, chẳng may vô ý giấy cháy mất.

Hôm sau có người đến hỏi: “Thầy cháu có nhà không?”. Nó ngẩn ngơ hồi lâu sờ vào túi không thấy liền nói:

– Mất rồi! Khách giật mình hỏi: “Mất bao giờ?”.

– Tối hôm qua! – Sao mà mất?

– Cháy… cháy.
 

Bình loạn

bình loạn