Cấm cười – Hài hước, thư giãn, vui cười

Cấm cười – Hài hước, thư giãn, vui cười – Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ!