• thuoc giam can
 • Ảnh cười: Xem ảnh vui hơn xem clip

   

  Thấy tui ngụy trang có giống…..đất bùn không?

   

  Ai đi được tui cho keng nè

   

  Không bảo hiểm trầy da tróc vẩy nhé

   

  Nào các chú hãy biểu diễn mau

   

  Chiếc xe không tội lỗi mà sao?…….?

   

  Công nhận pẻ thật…ước chi mình được như em í

   

  Vẽ tranh cát hay là lấy xe dưới cát lên vậy?

   

  Tay này thật bik sài ghê lun

   

  Cái gì cũng không nằm ngoài xi ngĩ con người

  Máy bay đâm ô tô.Thấy bao giờ chưa? Nó đó.

   

  Thick thật,cứ như động phòng hoa chúc á

 • đặt xôi chè cúng thôi nôi đầy tháng

 • iphone 5
  khuyến mãi máy cắt decal