Ảnh vui: Khi phụ nữ lái xe

 
Đường thẳng em không đi mà em đi đường xìn cho nó vui..
 
Ưu tiên cho phụ nữ…
 
Do bo cua quá sâu ấy mà…
 
Làm cầu bắt qua….
 
Đố pác nào thổi em nè…

Bình loạn

bình loạn