Ảnh vui:Biển cấm đậu xe

 
Không được đỗ xe giữa hai bản này nhé…
 
Không được đỗ xe dù 5 phút, 30 phút hay hơn thế nữa
 
Đừng nghỉ đỗ xe ở đây
 
Không đỗ xe ở đây…..
 
Hơn tất cả lời cảnh báo….

Bình loạn

bình loạn