Ảnh vui: Chùm ảnh Vịt trời tinh nghịch


Thể hiện sự đắt ý..hahaha
 
Mới uốn lông xong nà….
 
Chiếc cầu tuột lạ quá
 
Đừng có ép người quá đáng nha…!!!
Mùa đông không lạnh

Bình loạn

bình loạn