Ảnh vui: Cười vỡ bụng

 
Chẳng lẽ ông này chuyển đổi giới tính sao???
 
Nghe điện thoại sành điệu
Hẹn mà sao chưa thấy đến ….
 
Mốt gì vậy ta…mình mới thấy đó!!
 
Dù sao cũng cháy trụi hết rồi…..

Bình loạn

bình loạn