Ảnh vui : Vui lên nào

 
Anh kia , đứng thẳng lên nào ….
 
Ối , thằng này chơi xấu nha…
 
Không được la lên….
 
Ghế này ngủ thì không sợ muỗi cắn …
 
Chạy mau chị em ơi….khiếp quá
 
Hí hí hí….trông cũng giống thiệt

Bình loạn

bình loạn