Ảnh vui : Nghệ thuật từ những viên đá

 
Bầy khuyển đang làm duyên
 
Một chú bồ nông
 
Đang ngồi trông nhà đấy hả….?
 
Ngủ mới đậy nè……
 
Ồ , chú này sao béo thế….
 
Rồng xanh xuất hiện

Bình loạn

bình loạn