Ảnh cười: Tổng hợp hình vui cười

Cái đầu độc quá độc

Cái đầu độc quá độc

Cậu này chơi kỳ vậy

Ngũ gì mà chảy cả ke ra kìa

Cô em quá mê chụp hình

Tượng cát hay người thật

Trời sao mà tởm thế

Cũng may còn cái để che …bớt

Thời xưa mà có loại đồng hồ này nữa hả

Tàu Pảy Pảy (Trong 7 viên ngọc rồng)

Người phụ nữ phải đẹp như vậy

Ộng lội cũa em lày

ừh….ăn đi em …..rồi anh Tháo kiếm mài (tào tháo)

Con gái nhà ai xinh thế nhở

Bình loạn

bình loạn