Ảnh vui : Vui cười cuộc sống

 
Có chuối không cho xin trái coi.
Sức mạnh vô địch
 
Đẹp trai mà sao "ngáo" vậy?
 
Khi xỉn thì đừng có lái ….
 
Tượng mà cũng biết thổi khói nữa! hehe
 
Khekhe mình trốn được rồi…..

Bình loạn

bình loạn