Ảnh cười: Ôm bụng thui…

 

Điêu luyện quá, ông ta đang luyện võ " gà mổ" kìa

 

Sao không nhìn thẳng mà lại nhìn tao hả đồ khỉ

Chạy đâu cho thoát

 

Tao thấy mày rồi nhé đồ hà mã đáng ghét

 

Miễn bàn

 

Kiểu cuối cùng của miếng đất này đó

Bình loạn

bình loạn