Ảnh cười: Vô là cười tẹt ga

 

Con này sài chán quá.Mai mốt đổi Apple truy cập cho nhanh

 

 

Chuẩn bị ăn cú giò lái là cái chắc

 

Không ! chưa thua đâu chờ đó

 

Lại đây anh cho " cốc tai" nào

Có con rồi,mẹ nào cũng tự nhiên như tự nhiên vậy

 

Con này bị đột biến hay sao mà to hơn cả mình

Bình loạn

bình loạn