Ảnh cười: Xem ảnh vui hơn xem clip

 

Thấy tui ngụy trang có giống…..đất bùn không?

 

Ai đi được tui cho keng nè

 

Không bảo hiểm trầy da tróc vẩy nhé

 

Nào các chú hãy biểu diễn mau

 

Chiếc xe không tội lỗi mà sao?…….?

 

Công nhận pẻ thật…ước chi mình được như em í

 

Vẽ tranh cát hay là lấy xe dưới cát lên vậy?

 

Tay này thật bik sài ghê lun

 

Cái gì cũng không nằm ngoài xi ngĩ con người

Máy bay đâm ô tô.Thấy bao giờ chưa? Nó đó.

 

Thick thật,cứ như động phòng hoa chúc á

Bình loạn

bình loạn