Ảnh cười: Động vật hài

Xấu hổ quá,làm em cười tít cả mắt lên

Xấu hổ quá,làm em cười tít cả mắt lên

Nhà vô địch

Nhà vô địch

Sao chưa thấy em online nhỉ

Mode bây giờ đó,đẹp không?

mày mà "chít" tao là mày "chít" lun đó

Nhớ xưa lúc bé ta hay chơi trò này

Tự hiểu

Cảnh cáo đó

Hợp lác fi lợi nhuận ghê

Bình loạn

bình loạn