Ảnh cười: Coi chừng vỡ bụng àh nha

 

Xem tớ oai không mấy bạn 

Thật thảm hại cho đôi tình nhân mới cưới

Cố lên tớ sắp đề được rồi đó……

 

X-men chính hiệu

Xem miệng tớ hôi không nhé

 

Mỹ nữ vùng quê

 

 

Đọc xong là pê hà hà

Bình loạn

bình loạn