Ảnh cười: Xem xong cấm cười.

 

Lớn không tha,già không xổng,con nít cũng từng ấy.

 

Một thuở của sự tự hào

 

 

Chỗ dừng chân lí tưởng quá

 

Khùng

 

Sau khi loạn chiến là thế đó

 

Tuyệt đỉnh kungfu

Bình loạn

bình loạn