Ảnh cười: Hình cực dzui đây!

 

Ngựa chiến thời hòa bình đang lột xác

 

Có ai được như tớ ko nè

 

Làm sao mà bơi qua đây!!!

 

 

Xem tớ sành điệu chưa nè

 

Xe bị hư cái gì á chú mày àh

 

Túm đưuọc cái…. rồi

 

Như vậy là hết sợ chưa?kakaka

 

Umbala lột xác nè!

 

Bình loạn

bình loạn